Mixol-sävytepastat ovat tiivistettyjä, hienoksi jauhettuja pigmenttejä, joissa ei ole sideainetta. Tuotetta ei voida käyttää laimentamattomana, vaan se tulee aina sekoittaa maaliin tai pinnoitteeseen.

Etsimme koko ajan uusia jälleenmyyjiä Mixol-sävytepastoille. Ota yhteyttä mikäli kiinnostuit asiasta.

Verkkokaupan käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Variverstas-verkkokauppaa. Palvelun omistaa Väriverstas OY (3175160-8). Hyväksymällä nämä käyttöehdot pääset käyttämään Variverstas-verkkokauppaa.

Väriverstas-verkkokaupan sisältö

Variverstas-verkkokauppa on Väriverstas Oy:n rekisteröimä palvelu. Palvelu on kohdistettu kuluttajille.

Käyttäjän vastuu 

  • Käyttäjä sitoutuu käyttämään variverstas-verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
  • Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
  • Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
  • Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
  • Käyttäjä hyväksyy Väriverstas Oy:n toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
  • Käyttäjä vastaa Väriverstas Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu 

  • Väriverstas Oy vastaa variverstas-verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä.
  • Väriverstas Oy vastaa, että kaikki variverstas-verkkokaupassa esitettävä sisältö on Suomen lakien mukaista.
  • Väriverstas Oy:llä on kaikki oikeudet muuttaa ja päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
  • Väriverstas Oy ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä Väriverstas Oy:tä koskevasta informaatiosta.
  • Väriverstas Oy vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.
  • Väriverstas Oy ei luovuta verkkokaupan ylläpitämiseksi keräämiään tietoja ulkopuolisille tahoille.
  • Väriverstas Oy voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Palvelu ja Sisältö ovat Väriverstas Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Väriverstas Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.